BIenvenue sur Le Monde des Prédateurs

Ceci est un blog "franco-suédois", car je vais y écrire les articles que j'écrivis sur mon ancien blog "Rovdjurens Värld", donc je vais y continuer.

samedi 15 octobre 2011

Lite funderingar om hajen

Jag funderar pà "Hajens försvinnande", vilka effekter skulle det ha för livet pà jorden?

Jag läser i en ny tidning av National Geographic om en vanlig manet som har evoluerat tack vare avsaknaden av rovdjur, samtidigt sà har deras tentakler reducerats, deras naturliga försvar är ej längre nödvändigt, men deras kusiner som lever i haven har inte evoluerat. De har ocksà blivit mindre än sina kusiner.

Det marina livet som regleras av hajarna, men hajarna har i sin tur behov av bytesdjuren och putsarfiskarna för att bli av med parasiter, ett helt ekosystem som är känsligt, vilket människan inte bryr sig om, som det verkar. Men samtidigt sà är människan beroende av det marina livet, även om hon är landlevande. Utfiskningen orsakar förändringar som aldrig kommer att kunna repareras, det gäller det mesta som har orsakats av människans verksamheter.

Den dag hajen försvinner sà kommer människan att betala ett högt pris, men det kommer att vara för sent och människans existens kommer att hotas. Hajen är uràldrig och fanns làngt innan människan, det är vi som màste lära oss att leva med naturen istället för att försöka kontrollera den.

Maneterna skulle öka i antal, det kanske inte orsakar en katastrof för havslivet, men människan kommer att inse hajarnas betydelse för det marina livet. Men livet kommer att förändras, nya arter kommer att utvecklas  och andra kommer att försvinna, men det är naturligt, fast mycket är onaturligt i dagens värld, nàgot som orsakas av oss människor.

Det finns massor av sopor som driver i haven, plast och annat som hotar flera djurarter. Hur blev det sàhär? När slutade människan bry sig om sin omgivning och sin framtid?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire