BIenvenue sur Le Monde des Prédateurs

Ceci est un blog "franco-suédois", car je vais y écrire les articles que j'écrivis sur mon ancien blog "Rovdjurens Värld", donc je vais y continuer.

mardi 28 août 2012

Chasser pour protéger ?

Chasser pour protéger son bétail ou animal domestique ? Mais chasser pour protéger ses animaux n'a rien de la chasse protectrice, la chasse s'agit probablement de diminuer la concurrence des prédateurs, qui mène à un désastre. Mais même la disparation des abeilles est une catastrophe écologique, les plantes qui ont besoin des abeilles pour la pollinisation, un équilibre déséquilibré. Mais cela concerne également le manque des prédateurs dans les forêts européennes, les autres animaux qui deviennent nombreux mais ainsi malades et affaiblis. Tout dans la nature est bien géré par la nature sans l'homme, il y a un équilibre entre le prédateur et ses proies, mais aussi entre les plantes et les insectes.

Il n'y a aucune raison de s'impliquer dans le cycle de vie, quant à l'intérêt humain qui est économique et cela n'a rien à faire d'une volonté à une nature équilibrée. La chasse d'un prédateur est pour la survie, la chasse d'un être humain de la société moderne est un plaisir et une chasse inutile. Il ne faut jamais tirer sur les individus forts et sains que l'homme fait.

-------------------------------------
Jaga för att skydda sin hjord eller sitt husdjur? Men jaga för att skydda sina djur har ingenting att göra med en skyddsjakt, den jakten handlar mest troligtvis om att minska pà konkurrensen fràn rovdjuren, som leder till en katastrof. Men även försvinnandet av bina är en ekologisk katastrof, plantorna har behov av bin för polliniseringen, en obalanserad balans. Men detta gäller även rovdjuren i Europas skogar, de andra djuren blir fler men ocksà sjuka och försvagade. Allt i naturen är bra skött av naturen utan människan, det finns en balans mellan rovdjur och dess bytesdjur, men likväl mellan plantor och insekter.  

Det finns inget skäl för människan att lägga sig i livscykeln, dà det gäller det mänskliga intresset och detta har inget göra med en vilja om en balanserad natur. Rovdjurets jakt är för en överlevnad, den mänskliga jakten i det moderna samhället är en nöjesjakt och en onödig jakt. Man fàr inte skjuta de starka och friska individerna som människan gör.

Flera fall av misstänkt grovt jaktbrott utreds i samband med björnjakten

2012-08-23 |

samedi 4 août 2012

Le loup en prison

Ben, le loup qui devient le gardien de la prison, tout pour diminuer le coût, cela se passe aux États-Unis parce qu'ils doivent épargner, une prison coûte pour l'état et le loup ne demande pas un salaire de son employeur. Bien, si le loup est bien traité par les états, pourquoi pas ?

Des loups pour surveiller des hommes ?
Aux États-Unis, la plus grande prison du pays a décidé de préférer les lions aux hommes pour surveiller ses détenus. En cause, une restriction budgétaire drastique qui l'oblige à réduire les effectifs des surveillants de prison.
Si l'idée a de quoi faire sourire, le centre pénitentiaire de Louisiane, aux Etats-Unis, prend quant à lui la chose très à cœur. Sommés de couper très largement son budget, les cadres de la prison ont eu une idée originale pour réduire le nombre de surveillants pénitenciaires : former des loups à la garde de prisonniers. "Chaque prison essaye d'être la plus créative possible pour dépenser au mieux chaque dollar qu'elle a", admet George Camp, cadre dans l'administration pénitentiaire, dans une interview au Wall Street Journal, relayée par Le Figaro.

--------------------------------
Résumé en suédois ;

Vargen i fängelset

Varg i USAs största fängelse för att skära ner pà personalen eftersom kostnaderna är för stora, de kommer att vakta fàngarna och skulle vara snabbare än mänskliga fàngvaktare. Fast fràn början sà ville de ha lejon, de är inte kloka dessa Amerikaner. Det är inte renrasiga vargar det handlar om, det handlar om varghybrider, degenerade vargar.

De i Louisiana är inte kloka, de kommer inte att kunna kontrollera dessa varghybrider utan kunnig personal. Visst vargar kräver ingen lön, men att utnyttja dem utan kunskap om dem bàdar inte gott.

dimanche 22 juillet 2012

Djuren lider pga människan - Les animaux souffrent à cause de l'homme

Det finns skäl till att djur lider, det är människan som ignorerar deras viktiga roller i naturen, vargen anses vara ett skadedjur för människans aktiviteter, som andra rovdjur, men det är människan som orsakar massdöd hos djuren.

Vargen är ett vackert rovdjur med ett starkt socialt liv, en struktur som liknar människans, fast flockdjur har ju liknande samhällsstrukturer. Skillnaden är nog att vargen inte är ond och medvetet skadar sina artfränder.

Det räcker med att se hur människan skadar sig själv, hur kan man dà be henne att bevara det vilda livet i naturen? Men det finns de som bryr sig om djuren och vargarna.  Fast hur länge kommer den vilda faunan att finnas kvar som vi känner den?Il y a de raisons de la souffrance des animaux, c'est l'homme qui ignore leurs rôles importants dans la nature, le loup est vu tel qu'un animal dangereux pour l'activité humaine, que les autres prédateurs, mais c'est l'homme qui cause les massacres parmi les animaux. 


Le loup est un beau prédateur avec une forte vie sociale, une structure qui ressemble à celle de l'être humain, mais les animaux qui vivent en troupes ont des structures qui se ressemblent. La différence est probablement le fait que le loup n'est pas méchant tue ses confrères à volonté.

Il suffit de voir comment l'homme s'en fait mal, donc comment demander à l'homme de prendre soin de la vie sauvage ? Mais combien de temps va la faune sauvage rester telle que nous connaissons ?


mercredi 27 juin 2012

TIll er som vill skjuta rovdjuren, Svenska Rovdjursföreningen har en alternativ lösning....

Det finns andra sätt att skydda fàren, vilket blir billigare i längden eftersom ni inte behöver betala för viltstängslet, det stàr frivilliga för som vill bevara de svenska rovdjuren.

Men ja, Svenska rovdjursföreningen kommer med reella och hàllbara lösningar, vilket ni kan läsa här i detta nyhetsbrev. Fast jag tvivlar pà att ni fàruppfödare oroar er för era fàr, det handlar nog mer om att ni vill kontrollera naturen sà att det blir en katastrof och att ràdjur blir fler och orsakar skador i era trädgàrdar, sen kommer ni att skylla pà ràdjuren, trots att det är ert fel i grunden.

Jag skulle gärna bidra, problemet är att jag bor i Frankrike, men jag kämpar likväl för de franska vargarna. Det är bra underligt att vargen accepteras i mindre länder där vargar lever i människors närhet, men jag vet ju att det inte handlar om vargen, det handlar om er egen dumhet, ni förblindas av ert hat, sen att halvt förvildade hundar river era fàr bryr ni er inte om, dà gäller det att skylla pà vargen.

Tja, det som ni kallar vargdebatt är ej en debatt, ni lyssnar inte pà argument som äro realistiska, ni vill inte ens acceptera att vargen och andra rovdjur utgör en del av den svenska faunan. Men lyssna för tusan pà Svenska Rovdjursföreningen innan det är för sent. Det är en realistisk lösning som är hàllbar som de kommer med.

Det enda monstret i relationen mellan människan och vargen är människan själv, eftersom hon tror sig vara en slags Gud som har "rätt att skapa sig en natur som hon själv kontrollerar."

Har ni glömt bort att det fanns en naturlig balans mellan rov- och bytesdjur förr, rovdjur gör sà att deras bytesdjurs stammar blir friskare och livskraftigare, eftersom de svagaste individerna offrar sina liv för de andra, vilket handlar om en slags livscykel, fast även de minsta djuren spelar en otrolig viktig roll i naturen, inget djur kan försummas, ty det skapar en obalans i naturen, även en förlust av insekter skapar en naturlig katastrof i faunan, växter har behov av insekter för att sprida ut sig. Det borde ni veta, men istället för att prata om helhetsbilden sà är det bara ert ekonomiska intresse som gäller, vilket även gäller skogsbruket. Det är dags för människan att dra sig tillbaka och làta naturen fà vara, men mänsklighetens dumhet är det som orsakar naturkatastrofer, det handlar om förändringar i haven o.s.v...


lundi 30 avril 2012

Fàgellivet i Paris DEL 1 - Duvor


 I den här miljön sà finner man det vilda livet, ett fàgelliv med olika arter och de som man ser mest, antingen gillar man dem eller sà avskyr man dem.

Ja, jag pratar om duvorna!
 Jag fràgade mig vad de sysslade med egentligen, det verkade handla om en förälder och en ung duva som inte ville lämna föräldrarna, nàgonting universellt när det gäller arter som sköter om sina ungar, inklusive människan.

Bràk, matning, sedan bràk igen, det màste vara en förälder med sin unge.

I den här stadsmiljön sà har de anpassat sig till omgivningen, mànga dör ju av kollisioner med bilar, fast de flyttar pà sig i sista sekunden. Det finns inte mànga rovdjur som dödar dem, nàgon enstaka katt eller hund kanske, fast jag har faktiskt sett en iller en natt, fast den var nog tam, ty den kom fram till mig och luktade pà min hand, den var definitivt ej rädd för mig, läs människan.

Men dessa duvor, de är överallt i den här stadsmiljön, fast man hör de andra fàglarna som rödhake, flugsnappare etc...

I vilket fall som helst den nästan vuxna ungen blir ju tvungen att lämna sina föräldrar för att bilda sig en egen familj. Sen hur hannarna visar hur stàtliga de är.

"Se pà mig, jag är sà stàtlig, jag blir en bra pappa, andra hannar borde hàlla sig borta!"

De är ganska aktiva just nu här i Paris, dà menar jag alla fàglar, hannarna med ljuva sànger för att förföra honorna, med sina färgranna fjäderdräkter. Tänk om männen var lika fàfänga som fàgelhannarna...

samedi 24 mars 2012

Varghatarnas (skämt-) demonstration i Stockholm

Tydligen ska varghatarna med Svenska jägareförbundet demonstrera klockan 14 i Stockholm idag, ett stort skämt med tvà jägarförbund som ska representera viltvàrd och inte vanvàrd av den svenska faunan. Vargen utgör en del av den svenska faunan och är även en skyddad djurart i Sverige, all jakt pà varg strider mot EUs jaktdirektiv, som jag har nedladdad pà min dator som PDF-fil. Men det finns andra som skriver om det.

Nu har jag ju en biologisk utbildning i grunden, arbetar inom miljö, jag bor visserligen inte i Sverige, men samma olidliga varghat sprider ut sig här i Frankrike, fast mest björnhat i Pyrenéerna. Men saken är den att det är människan som tränger ut de ursprungliga arterna fràn en plats, ett territorium som var fullt med liv. Det gäller även växter som anses vara ogräs, men som spelar en viktig roll för livets utveckling i det vilda livet.

Dessa varghatare skämmer ut sig själva, även här i Frankrike, det finns inga befogade skäl att demonstrera mot ett rovdjur, när det värsta rovdjuret är människan, som förgör allt i sin väg, en art som sakta begàr självmord pà den blà planeten samtidigt som hon utrotar andra djur. Jorden förvandlas sakta till en öken, skövling av skogar, haven som utfiskas, rovdjur som förföljs av människan. Listan är làng pà människans idioti, hon som har glömt bort sina rötter.

Dessa varghatare saknar alla giltiga skäl för att protestera mot vargens närvaro i de svenska skogarna, det är ett privilegium om man fàr se en varg, en skygg varelse som förföljs därför att det är ett rovdjur.. I vilket fall som helst sà är jag mer rädd för människan än för vilket rovdjur som helst som man finner i skogarna, ty ett rovdjur jagar för att överleva, människan hon förgör allt i sin väg. 


Sà om en timme sà startar ett stort skämt i Stockholm, dessa löjliga varghatare som inte ens försöker skydda sina djur, det finns effektiva viltstängsel som tillàter en som uppföder fàr att bedriva sin verksamhet utan att hota vargens existens, vilket skulle leda till en starkare vargstam och om vargen tillàts jaga älg sà skulle även älgstammen bli friskare i längden, ty vargen tar de svagaste individerna.

Jag är ledsen, men det är faktiskt människan som är själva problemet och inte vargen!!!

samedi 7 janvier 2012

Tigern & Tibor, en tiger fràn Sumatra


12 fredag Nov 2010

[Redigera]
Tigre de Sumatra*
Tibor är en ung hanne, tre àr gammal, som föddes i fàngenskap och det finns bara 400 individer kvar av hans underart i världen. Tigern fràn Sumatra
Tigre de Sumatra
Tiger fràn Sumatra

Tigern är ett djur som är utrotningshotad, en vacker katt som ursprungligen kommer fràn ett kyligare klimat och den sibiriska tigern är ju den ursprungliga tigern, det närmaste man kan komma iaf.
Tigre de Sibérie
Den sibiriska tigern

Ett magnifikt rovdjur som skrämmer människan, men även om det sker attacker mot människor sà handlar det inte om ondska, det är tigerns natur att jaga.
Men om vi pratar om tigern Tibor och hans underart, sà är det ju p.g.a. människan som denna tiger försvinner.
bébés tigres
Tigerungar

Felidae, som är den latinska beteckningen pà kattdjur, men arten heter Panthera Tigris pà latin. Den lever i Asien och Oceanien. Namnet tiger kommer troligen fràn det grekiska ordet tigris, som troligen stàr i sammanhang med avestiska ordet som antagligen betyder pil.
”De flesta tigrar lever i fuktig tropisk och subtropisk lövskog, men finns även i tempererade löv- och barrskogar. I denna miljö utgör pälsens mönster bra kamouflage. Tigern är en god simmare och badar ofta. Den jagar ensam och äter främst medelstora djur ur familjerna svindjur och hjortdjur, men tigern är opportunistisk och äter det den kommer över, så dieten inkluderar även fisk, fåglar, insekter, amfibier, reptiler, gnagare, piggsvin och primater. Människan är den enda art som utgör något allvarligt hot mot tigern. Tjuvjakt och människans omvandling av miljön i de områden där den lever har tillsammans reducerat tigerpopulationerna kraftigt, så att den nu räknas som starkt hotad.” – Utdrag ur Wikipedia
”Hannar väger vanligen 150-310 kg och honor 100-150 kg. Hannarna är 2,6-3,3 meter långa och honorna 2,3-2,9 meter.”
territoires de tigre
Tigerns utbredning

Tigrar lever ensamma, de träffas bara för att fortplanta sig, dà hannar och honor träffas, annars sà lever de solitärt. Jan Lindblad hade tvà tigerhonor som han släppte fria, men som växte upp hos honom. En av Sveriges bästa naturfilmare.

 P.S. Pà mindre än hundra àr sà har 97 % av tigrarna förvunnit och det finns bara ca. 3200 tigrar kvar i världen, rädda tigern, bli tigerfadder ! Det finns ocksà en namninsamling pà faddersidan !!!