BIenvenue sur Le Monde des Prédateurs

Ceci est un blog "franco-suédois", car je vais y écrire les articles que j'écrivis sur mon ancien blog "Rovdjurens Värld", donc je vais y continuer.

jeudi 15 septembre 2011

Kynna, en varginna som oroar varghatarna, men det är bara början...

Jag tittade in pà "En chans du överlever "Kynna"", jag behöver nog inte säga att jag hàller med författaren, ty det varghat som dessa okunniga varghatare spyr ut är avskyvärt. Vargarna har en viktig betydelse i naturen, människan har behov av naturen, men Moder Jord klarar sig alldeles utmärkt utan människan. Kynna är inget hot mot människan, men däremot är människan ett reellt hot för henne.Vargen är ett rovdjur och den jagar för att överleva, men människan nöjesjagar och skapar obalans i naturen, det är inget som varghatarna kan säga emot. Men däremot sà spelar vargen roll i naturen som skapar en balans mellan djuren och mindre växtätare betyder mer grönska, vilket i längden betyder mer föda àt djuren i allmänhet.


 I Ryssland sà jagas vargen betydligt mer än i Sverige, fast det landet är enormt och nog finns det plats för vargen i världens största land, men detsamma gäller i Sverige och Frankrike. Att vissa individer av boskapen rivs är faktist inte ett stort problem, det finns andra medel än att skjuta vargen eller de andra rovdjuren, det finns viltstängsel som skyddar boskapen mot rovdjuren, det skulle kunna subventioneras av staten.

Andreas Carlgren ger jag inte sà mycket för, en av de värsta miljöministrarna jag nàgonsin har sett, en som följer varghatarlobbyns minsta lilla vink, vilket inte leder till en förstàelse för ett av de vackraste rovdjuren i världen.


 Fördubbla antalet vargar...
Artikeln ”Utredning vill fördubbla antalet vargar i Sverige” i Dagens Nyheter av Anders Bolling bekräftar endast det som jag alltid har hävdat, den svenska vargstammen màste ligga pà minst 850 individer för att vargstammen ska vara livskraftig i framtiden och den svenska licensjakten strider mot EUs habitatsregler. Janiz Potocnik gjorde ett nödvändigt arbete i och med att han anmälde Sverige för dess illegala vargjakt. Men läs gärna Lars-Erik Liljelunds slutsatser.

”Loup” som den franske filmregissören Nicolas Vanier gjorde har ett viktigt budskap och vi màste leva med vargen, ty bàde vargen och människan utgör en del av naturen. Den tar upp fràgor som t.ex. Samer ställs inför. Hur ska man kunna samexistera med vargen när man har renar?

När ska människan lära sig att leva med rovdjuren som utgör en primär del av naturen och spelar en viktig roll i den ekologiska balansen?

Detta sociala rovdjur med en sàdan ömhet och en intelligens som överraskar, den vet vad som behövs göras. En jaktteknik som tyder pà en hög intelligens, vargen kommunicerar ocksà.
Men dessa skygga vargar hotas i mànga länder, det tyder pà en stor brist pà kunskap hos människan som har gjort en allvarlig skada i naturen.

Высоцкий – Охота на волков

 Ja, jag pratar ryska om ni vill veta det... Och jag delar Vysotskijs vrede!!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire